MWZKol
AktualnościMMM

Strona 1 z 12  > >>

23.05.2022 12:18
Zapraszamy serdecznie młodzież od żaków po juniorki młodsze na wyścig szosowy do Grodziska Mazowieckiego. Regulamin: https://drive.google.com/file/d/1UFXQinp6XaoD7NQPma13ov4AzsKzZ9UL/view?usp=sharing
17.05.2022 16:18
Zgodnie z regulaminem działalności Kolegium Sędziów Mazowiecko-Warszawskiego Związku Kolarskiego zwołujemy na dzień 1 czerwca walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze sędziów w celu wyboru Kolegium Sędziów. Zebranie odbędzie się w Warszawie przy ul. Małcużyńskiego 7 o godzinie 19:00 w I terminie i o godzinie 19:15 w II terminie.
Proponowany porządek obrad na Zebraniu Sędziów Mazowiecko-Warszawskiego Związku Kolarskiego zwołanego na dzień 1 czerwca 2022 roku.
1. Otwarcie Zebrania Sędziów.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i protokolanta.
3. Przedstawienie przez Przewodniczącego planowanego porządku obrad. Zgłaszanie zmian do porządku obrad. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Mandatowej i Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Wybór Komisji Wyborczo – Skrutacyjnej.
6. Stwierdzenie ważności zwołania Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
7. Sprawozdanie z działalności Kolegium Sędziów MWZKol. 2017-2021.
8. Dyskusja.
9. Zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Kolegium Sędziów MWZKol.
10. Wystąpienia kandydatów na Przewodniczącego Kolegium Sędziów MWZKol.
11. Wybory Przewodniczącego Kolegium Sędziów MWZKol.
12. Sprawozdanie Komisji Wyborczo – Skrutacyjnej z wyborów Przewodniczącego Kolegium Sędziów MWZKol.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie określenia liczby Członków Prezydium Kolegium Sędziów MWZKol.
14. Zgłaszanie kandydatów do Prezydium Kolegium Sędziów MWZKol.
15. Wybory Członków Prezydium Kolegium Sędziów MWZKol.
16. Sprawozdanie Komisji Wyborczo – Skrutacyjnej z wyborów Członków Prezydium Kolegium Sędziów MWKol.
17. Dyskusja wraz ze składaniem uchwał i wniosków.
18. Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonych uchwał i wniosków.
19. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
20. Zakończenie Walnego Zebrania.
21.04.2022 15:15

Licencje są już wyrabiane w normalnym trybie. W celu wyrobienia licencji prosimy o wysłanie dokumentów na adres licencje@mwzkol.pl oraz kontakt z panią Weroniką Zagórską tel. 536194612.

Przypominamy, że kalendarz imprez MWZKol. jest dostępny pod linkiem https://tiny.pl/989zd

30.03.2022 16:05
Informujemy, iż od kilku dni system SINKO Polskiego Związku Kolarskiego nie pozwala na wyrobienie licencji zawodnikom. Poza tym platformie wygasł certyfikat bezpieczeństwa ww. strony, co powoduje, że korzystnie z niego może spowodować kradzież danych z komputera. W związku z tym wyrabianie licencji, ich anulowanie, drukowanie wersji tradycyjnych oraz wszelkie inne czynności wymagające korzystania ze strony SINKO są zawieszone. Damy znać jak sytuacja ulegnie zmianie.
21.02.2022 13:12
27 lutego zapraszamy żaków i młodzików na zawody na torze w Pruszkowie. Regulamin dostępny jest tutaj: https://drive.google.com/file/d/1nmajtPvGDHVPCVgFCbbzinsf7McwvRzR/view?usp=sharing
17.12.2021 19:35
Informujemy, że zgodnie z uchwałą Mazowiecko-Warszawskiego Związku Kolarskiego z dnia 17 grudnia 2021 składka członkowska naszego związku w 2022 roku będzie wynosić 400zł od każdego zarejestrowanego klubu.
17.12.2021 19:34

Zachęcamy nowe kluby do dołączenia do struktur Polskiego Związku Kolarskiego poprzez członkostwo w Mazowiecko-Warszawskim Związku Kolarskim. Umożliwi to wyrabianie licencji zawodnikom oraz udział we współzawodnictwie. Aby dołączyć do naszego związku należy wypełnić wniosek https://docs.google.com/document/d/1rb3cRyK6eIRpu0kiLjzMA9YV2AAUlBdL/edit?usp=sharing&ouid=114870837227625224537&rtpof=true&sd=true i wysłać go na adres bmaresz@o2.pl

Razem odbudujmy polaksie kolarstwo!
17.12.2021 19:33

Wszystkich organizatorów imprez kolarskich na Mazowszu zapraszamy do wpisywania swoich wyścigów do kalendarza Mazowiecko-Warszawskiego Związku Kolarskiego.

Wprowadzamy trzy kategorie wyścigów, z których punkty będą zliczane do challangu MWZKol 2022:

Wyścigi kategorii A (wpis do kalendarza MWZKol : 500zł).

Do klasyfikacji końcowej PZKol punktuje top 20 zawodników w każdej kategorii:

1miejsce: 30 pkt, 2 miejsce 25pkt, 3 miejsce 20 punktów, 4 – 17, 5-16, 6-15, 7-14, 8-13, 9-12, 10-11, 11-10, 12-9, 13-8, 14-7, 15-6, 16-5, 17-4, 18-3, 19-2, 20-1

Wyścigi kategorii B (wpis do kalendarza MWZkol: 200zł)

Punktuje top 10 zawodników w każdej kategorii:

1 miejsce: 15pkt, 2 miejsce: 12 punktów, 3 miejsce 10 pkt, 4 miejsce 7pkt

5-6, 6-5, 7-4, 8-3, 9-2, 10-1

Wyścigi kategorii C (wpis do kalendarza MWZkol: 50zł)

Punktuje top 5 zawodników w każdej kategorii::

1miejsce: 5pkt, 2 miejsce: 4pkt, 3 miejsce: 3punkty, 4miejsce: 2 punkty, 5 miejsce: 1 punkt

Wniosek o wpisanie do kalendarza MWZkol. jest dostępny pod linkiem: https://docs.google.com/document/d/1xyzw8qfBMIx2F4Smv6EUFa0lppnyCHxk/edit?usp=sharing&ouid=114870837227625224537&rtpof=true&sd=true

Zgłoszenia (wypełniony formularz oraz potwierdzenie opłaty) proszę wysyłać na adres: maciek.jeziorski@wp.pl. Czas zgłoszeń: 31 stycznia 2022r. Zgłoszone i opłacone imprezy zostaną wpisane do kalendarza MWZKol. umiejscowionego na stronach pzkol.pl. Informujemy, że od 2022 roku wysokość startowego ustala organizator.

14.12.2021 15:55

Osoby zainteresowane wyrabianiem licencji na rok 2022 proszone są o przesłanie na adres mailowy licencje@mwzkol.pl :

  1. wypełnionego wniosku wraz ze zdjęciem (o ile nie było ono wcześniej wysyłane);
  2. potwierdzenia dokonania opłaty za licencję na konto MWZKolu (nr konta: Bank Pekao 27 1240 1095 1111 0010 7079 7061), w wysokości zgodnej z poniższym komunikatem.
  3. przypominamy również o nowowprowadzonym ekwiwalencie za wyszkolenie zawodnika (w przypadku zmiany klubu): https://pzkol.pl/pobierz/8010/s/8010_uchwala_zarzadu_polskiego_zwiazku.pdf

„Polski Związek Kolarski informuje, że wysokość opłat na rok 2022 przedstawia się następująco:

Opłaty za wydanie licencji

Polski Związek Kolarski wydaje następujące licencje:

A) Licencje zawodników

- zawodnicy Ekip UCI Pro Tour 1000 zł

- zawodnicy Zawodowych Ekip Kontynentalnych 800 zł

- zawodnicy Ekip Kontynentalnych 500zł

- zawodnicy pozostałych grup sportowych (MTB, Kobiet, Tor) 500zł

- zawodnicy Elity – Mężczyźni 150 zł

- zawodniczki Elity – Kobiety  100 zł

- zawodnicy „Poniżej 23 lat” (Orlik)  100zł

- zawodnicy posiadający obce obywatelstwo 200 zł

- zawodnicy zmieniający kat. wiekową bez prawa powrotu 150 zł

B) Licencje dla osób towarzyszących w imprezach Kalendarza UCI

- Menedżer 150 zł

- Dyrektor Sportowy 150 zł

- Kierownik ekipy 150 zł

- Trener, instruktor 120 zł

- Lekarz 120zł

- Masażysta (asystent) 120 zł

- Mechanik 120 zł

- Sędzia, MUCI, NUCI, N, 150 zł

- Organizator imprez Kalendarza PZKol. 150 zł

- Inne funkcje np. kierowca motocykla, auta 150 zł

W przypadku wydania licencji w trybie pilnym opłata zostanie powiększona o 50 %. Opłata za wydanie duplikatu wynosi 50 % wartości oryginału.

Regionalny Związek Kolarski wydaje następujące licencje:

A) Licencje zawodników Opłata

- Junior , Juniorka  80 zł

- Junior Młodszy , Juniorka Młodsza 40 zł

- Młodzik , Młodziczka  30 zł

- Masters 150 zł

- Żak  20 zł

- Cyklosport  150 zł

B) Licencje dla osób towarzyszących w imprezach krajowych

- Trener, instruktor ,masażysta , mechanik i inne 120 zł

- Sędzia 100zł

W przypadku wydania licencji w trybie pilnym opłata zostanie powiększona o 50 %. Opłata za wydanie duplikatu wynosi 50 % wartości oryginału.”

Licencje będzie można odebrać u Pani Weroniki Zagórskiej, po wcześniejszym umówieniu się, w poniedziałki i czwartki w godzinach 15:30 – 17:30 w biurze Mazowiecko-Warszawskiego Związku Kolarskiego na ul. Małcużyńskiego 7. W godzinach dyżurów możliwy jest również kontakt telefoniczny pod nr: 792 663 405.

 

 

02.12.2021 10:44

10 grudnia zapraszamy na Warszawską Olimpiadę Młodzieży CX. Zawody odbędą się pod ursynowską Kopą Cwila. W zawodach mogą uczestniczyć zaróno zawodnicy bez licencji jak i z licencją. Zawody są wpisane do kalendarza MWZKol.

MMM

Mazowiecko-Warszawski Związek Kolarski, 2018